Dit privacybeleid is van toepassing op Relaas.be en heeft ‘Na Ons De Zondvloed vzw’, met maatschappelijke zetel te Bosdreef 88, 9820 Merelbeke en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BTW BE0646.922.296 (hierna: “NOZ”) als verwerkingsverantwoordelijke.

De doelstelling van dit beleid is om jou te informeren over hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en verwijderen nadat je ons die hebt toevertrouwd.

Wanneer jij ons jouw persoonsgegevens op de website verstrekt, of wanneer jij aan een van de e-mailadressen die je op deze website vindt, persoonsgegevens verschaft, verklaar je dat je kennis hebt genomen van deze Privacy Policy en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, inclusief de verwerking van jouw persoonsgegevens zelf.

Artikel 1 – Algemeen

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV), ook wel GDPR genoemd.

Artikel 2 – Hoe verzamelen we jouw persoonsgegevens

2.1. Wanneer NOZ Persoonsgegevens ontvangt, dan is dat uitsluitend wanneer jij ons die meedeelt:

 • Wanneer je je registreert op onze nieuwsbrief, deel je jouw e-mailadres, voornaam en achternaam mee;
 • Wanneer je een van onze producten of diensten besteld, deel je jouw facturatiegegevens mee;
 • Wanneer je je inschrijft voor een van onze cursussen of workshops en/of een van onze cursussen of workshops volgt, deel je de door jou verschafte persoonsgegevens mee;
 • Wanneer je je registreert voor een evenement georganiseerd door NOZ, deel je jouw e-mailadres, voornaam en achternaam mee;
 • Wanneer je je registreert voor een samenwerking met NOZ (als potentiële verteller, als organisator, als medeorganisator, etc.), deel je de door jou verschafte persoonsgegevens mee;
 • Wanneer je een van onze events bijwoont, zoals vertelavonden, verhalensalons, workshops, etc., kan het zijn dat er foto’s of ander beeldmateriaal van jou genomen worden. Dit beeldmateriaal kunnen we publiceren op onze website, sociale media pagina’s, blog, flyers, posters, nieuwsbrieven of andere media. We zullen deze foto’s en ander beeldmateriaal niet voor andere doeleinden gebruiken. Je kan steeds per e-mail of ter plekke vragen om niet gefotografeerd te worden.
 • Wanneer je een van onze events bijwoont, zoals vertelavonden, verhalensalons, workshops, etc. kan het zijn dat je wordt gevraagd om audiomateriaal op te nemen. Dit audiomateriaal kunnen we publiceren op onze website, sociale media pagina’s, blog, flyers, posters, nieuwsbrieven of andere media. We zullen dit audiomateriaal niet voor andere doeleinden gebruiken. Je kan steeds ter plekke weigeren om audiomateriaal op te nemen.
 • Wanneer je je aanmeldt als verteller voor Relaas, zullen wij op onze events audiomateriaal van jou opnemen. Dit audiomateriaal kunnen we publiceren op onze website, podcast host, sociale media pagina’s, blog, nieuwsbrieven en andere media. We zullen dit audiomateriaal niet voor andere doeleinden gebruiken. Je kan steeds vragen dit audiomateriaal te verwijderen.

2.2. NOZ kan aan de hand van cookies pseudonieme gedragsinformatie verzamelen. Dan kan op elke pagina van relaas.be. Om jouw rechten en de bepalingen rond het gebruik van cookies te raadplegen, lees onderaan deze pagina ons cookie statement.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

NOZ zal de persoonsgegevens die jij ons meedeelt uitsluitend gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Aan de hand van cookies gebruiken jouw statistische persoonsgegevens om onze website (relaas.be) te verzorgen en verbeteren. We baseren ons op de rechtsgrond van toestemming. U kunt via de cookie instellingen deze verwerking steeds weigeren.
 • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om je direct marketing, nieuwsbrieven, pre-service mails, en after-service mails te sturen. Wij beschouwen als rechtelijke grond van dit gebruik jouw expliciete, voorafgaande toestemming. Je kan deze toestemming altijd terug intrekken.
 • Wanneer je je inschrijft voor een van onze evenementen, cursussen, workshops of voor een samenwerking met NOZ, gebruiken wij jou persoonsgegevens om je eenmalig pre- en after-servicemails te sturen om je een herinnering te sturen of praktische informatie omtrent het evenement, de cursus, workshop of samenwerking mee te delen. Wij beschouwen als rechtelijke grond van dit gebruik jouw expliciete, voorafgaan toestemming. Je kan deze toestemming altijd intrekken.Deze pre- en after-servicemails kunnen links bevatten naar de inschrijvings- en aanmeldingsformulieren van NOZ (Relaas). Bij deze links zal hun doel altijd expliciet vermeld worden. Je bent in geen enkel geval verplicht je in te schrijven op deze formulieren om de pre- en after-servicemails te ontvangen;
 • Wanneer je diensten van ons hebt aangevraagd, of een product van ons hebt besteld, gebruiken wij jouw persoons- en facturatiegegevens voor de levering en facturatie van de door jou aangevraagde diensten. Wij beschouwen als rechtelijke grond van dit gebruik jouw aanvraag om die dienst te verstrekken.
 • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om advertenties en andere commerciële activiteiten te ontwikkelen die in dienst staan van het verwerven en aanspreken van nieuwe bezoekers en/of consumenten. Wij beschouwen als rechtelijke grond van dit gebruik jouw expliciete, voorafgaande toestemming.

3.2. Direct marketing:

Uitsluitend wanneer je jou zelf hebt ingeschreven op onze nieuwsbrief (via de website of door het geven van toestemming bij een inschrijving) zal je opgenomen worden in een verzendlijst waarmee wij jou marketingmateriaal in elektronische vorm sturen.

Je kan deze toestemming op elk moment intrekken zonder motivering en gratis per e-mail, naar hallo@relaas.be, of door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan elke nieuwsbrief.
NOZ zal jouw Persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij wij hiervoor jouw toestemming hebben gekregen.

3.3 Waar wij gegevens verwerken

 1. Wij verwerken jouw gekende en verschafte persoonsgegevens alleen in de EER (Europese Economische Ruimte). Dit geldt ook voor onze externe verwerkers.
 2. Wij kunnen jouw anonieme en/of opgenomen persoonsgegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Als wij een dergelijke overdracht uitvoeren of toe laten, zullen wij ervoor zorgen dat de veiligheid en integriteit van jouw persoonlijke gegevens gewaarborgd worden. Bovendien garanderen wij alle rechten omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens die je onder toepasselijk dwingend recht zou genieten.
 3. Als wij jouw persoonsgegevens, anonieme gegevens of opgenomen gegevens overdragen, wordt het volgende wettelijke beschermingsmechanisme ingevoerd:
  Welke? Mailchimp
  Land buiten EER? USA
  Wettelijk doorgeefmechanisme? US – EU Privacy Shield

Artikel 4 – Duur van de verwerking

Wij bewaren en verwerken jouw persoonsgegevens voor een periode die noodzakelijk is om de doeleinden van deze verwerking te bekomen, en die noodzakelijk is om de contractuele relatie tussen jou en NOZ na te leven.

Concreet is dat:

 • Wanneer je een product of dienst aankocht, houden de verzendgegevens bij tot na de uitvoering van de opdracht of de aanlevering van het product. Daarna houden de facturatiegegevens bij voor een wettelijke termijn van 7 jaar.
 • In geval Persoonsgegevens worden verstrekt op basis van jouw toestemming, wordt de verwerking, zo spoedig als praktisch mogelijk is, stopgezet wanneer je jouw toestemming intrekt.
 • In geval Persoongsgegevens worden verstrekt via een contactformulier op onze website, houden we de gegevens bij tot we jouw vraag hebben kunnen beantwoorden of de samenwerking (vertelmoment, event, workshop) is afgerond 

Artikel 5 – Uw rechten

Bij Buildwise garanderen we jouw Privacyrechten, zoals die voorgeschreven zijn volgens de GDPR wetgeving. Zo heb je het recht tot inzage van de gegevens die we over jou hebben, kan je deze laten corrigeren of verwijderen en kan je eerder gegeven toestemmingen rondom de verwerkingen van jouw gegevens ten allen tijde intrekken.
Een kopie van de bewaarde gegevens kan je in het kader van het recht van overdraagbaarheid zonder kost en in een gestructueerd formaat ontvangen.

Alle verzoeken kunt u versturen naar hallo@relaas.be. of per post naar Bouwmeesterstraat 66, 9040 Sint Amandsberg.

Indien u na het aanvragen van uw privacyrechten alsnog een klacht wenst in te dienen kan dat bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, zodat jou persoonsgegevens niet verloren gaan, vernietigd, vervalst of gewijzigd worden. Deze veiligheidsmaatregelen zorgen er ook voor dat jouw persoonsgegevens niet per vergissing meegedeeld worden aan derden, of dat derden zonder toegang deze kunnen inkijken.

6.2.  Jij bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan. Ga dus zelf ook veilig om met jouw webverkeer.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Wij verlenen de toegang tot je persoonsgegevens aan eventuele werknemers van onze organisatie om je persoonsgegevens te kunnen verwerken.

7.2. Wij garanderen dat jouw persoonsgegevens ook in dit geval op een gelijkaardig niveau worden beschermd door onze werknemers en andere aangestelden contractuele verplichtingen op te leggen. Deze verplichtingen zijn gelijkaardig aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Links naar andere websites

8.1. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar de beheerder of bezoekers van de website (relaas.be) naar linken. Als bezoeker van onze website, ben je je ervan bewust dat de privacy policy van andere websites kan verschillen van deze privacy policy.

8.2. Een link naar een website kan niet aanzien worden als een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website. Wij kunnen de correctheid van de privacyvoorwaarden van die website kan dan ook niet blijvend garanderen.

Artikel 9 – Cookies

9.1 Toepassing

‘Relaas’ ofte‘Na Ons De Zondvloed vzw’, met maatschappelijke zetel te Bouwmeesterstraat 66, 9040 Sint-Amandsberg en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BTW BE0646.922.296 (hierna: “NOZ”), is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor verdere vragen en aanmerkingen over dit beleid kan u ons contacteren via hello@Relaas.be

Dit Cookiebeleid is van toespassing op Relaas.be.
‘Na ons de Zondvloed vzw’ in de hoedanigheid van Relaas kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van gewijzigde wetgeving, of door het activeren van nieuwe functionaliteiten op de website . Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante website en geldt vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

9.2. Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekst- of databestand die uw browser op uw computer, tablet of smartphone bewaard wanneer u een website bezoekt.
Een Cookie bestaat uit een unieke waarde die toelaat dat uw browser u herkent. Zo kan u als bezoeker van de Website geïdentificeerd worden bij een volgend bezoek zonder dat u bepaalde voorkeuren (zoals de voorkeurstaal) opnieuw hoeft in te stellen.

Cookies laten ons ook toe om de website en de tools te analyseren en zodat we die steeds beter kunnen laten functioneren.

Indien Relaas.be gebruik zou maken van server-side tagging of andere gelijkaardige technologieën als cookies, zullen we die vermelden in het cookie beleid.

9.3. Cookies weigeren

Indien u niet wenst dat de Website cookies plaatst, kunt u deze instellen door voor het eerste gebruik van de website uw voorkeuren aan te geven. Strikt Noodzakelijke cookies, die instaan voor het goed functioneren van de website kunt u niet weigeren via cookie-instellingen.

Na het instellen van uw cookievoorkeuren op Relaas.be, kunt u via de link rechts onderaan uw scherm uw instellingen steeds aanpassen. Daarnaast geven we u elke 6 maanden pro-actief de keuze om deze voorkeuren aan te passen door de volledige cookie banner opnieuw te tonen.

Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken: https://www.aboutcookies.org/how-to-manage-and-delete-cookies

9.4. Welke cookies worden er gebruikt op www.relaas.be?

Hieronder vindt u een overzicht van alle cookies, die gebruikt worden op onze website.
Deze lijst krijgt een update indien er nieuwe cookies worden toegevoegd aan de website.

Strikt Noodzakelijke cookies

Analytische cookies

Marketing Cookies (afzet)


Voorkeurscookies


Niet-geclassificeerde Cookies