Francisca trekt op bedevaart, maar zoekt niet naar een mirakel. Ze moest weglopen om zichzelf terug te vinden.

Illustratie door Harriet Wouters

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!