Relaas bestaat nu ook als boek. We selecteerden 20 verhalen uit het archief en die staan nu op papier. Het verhaal van Mei Lan brengen we graag nog een keertje. Mei Lan vertelde haar verhaal ondertussen al enkele keren sinds de vertelavond. En terecht: het is een prachtig verhaal!

Gepest worden op school kan serieuze littekens nalaten. Maar zelfs al die jaren later kan een confronterend gesprek soelaas bieden.

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!