Weet je nog, die zomers lang geleden? Weet je nog welke stoten je toen uithaalde? Philippe is de zijne nog niet vergeten.

Illustratie door Chiara Lammens

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!