Snoepen net voor de lunch is nooit een goed idee! Zeker niet als je niet goed oplet en er plots iets in je keel blijft steken.

Illustratie door Leonee Vannut

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!