“Dan is het zover. Na honderdvijftien jaar ontploft er een bom in Gent.”

De liefde van je leven vind je, naar het schijnt, maar één keer. Met wat geluk blijft dat ook je leven lang duren. Na zestien jaar voelt Stijn die verbondenheid nog steeds.

Illustratie door Pauline Spira

Illustratie door Pauline Spira

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!