Je tenen krullen over de afgrond. Al je oerinstincten zeggen “amai dat is een dom idee.” Plots klikt het … en je springt. Wat je niet allemaal doet voor de liefde.

Illustratie door Jelle Kindt

Illustratie door Jelle Kindt

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!