14 juni 2013 is de dag dat Fatima haar zoon voor de laatste keer zag. Heel af en toe krijgt ze nog eens een bericht uit Syriƫ maar voor haar blijft het altijd in het duister tasten. Dit is haar verhaal.

Illustratie door Sadrie

Illustratie door Sadrie

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!