Ondanks alle liefde en warmte in haar omgeving, ligt Hendrika op een moeilijk moment toch helemaal alleen in een grote donkere kamer. Of niet?

Illustratie door Mila Van Goethem
Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!