Jonas (aka Ronny) vertelde al eens een verhaal voor Relaas. Wie dat hoorde, weet dat hij iemand is die in veel milieus kan floreren. In zijn jeugd was dat niet anders.

Illustratie door Thijs Desmet

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!