Voor een acteur is ‘de grote doorbraak’ een levensdoel. Maar vaak zit die in een vreemde hoek. Voor Frans bevond die hoek zich in Oostende, voor een publiek van 1.500 kinderen.

Illustratie door Maarten De Saeger

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!