Vanaf wanneer kun je spreken van kinderarbeid? Vallen minderjarige muzikanten daar ook onder? Je zult maar geboren worden met een engelenstem.

Illustratie door Doris Konings

Illustratie door Doris Konings

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!