Timon luistert al heel zijn leven naar radio. En die radio, die bracht hem op plaatsen die hij helemaal niet kende. En bezorgde hem ervaringen waar hij nooit van had kunnen dromen.

Illustratie door Valentine Gallardo

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!